Program pilotażowy da uczniów szkół podstawowych Program pilotażowy da uczniów szkół podstawowych

W ramach naszego projektu przygotowaliśmy także materiały do zajęć z uczniami szkół podstawowych. Zajęcia te mają przybliżyć im zarówno zagadnienia migracji jak i wielokulturowości.

Dlaczego szkoły podstawowe? Po pierwsze istnieje już przynajmniej kilka bardzo dobry programów (które przywołujemy także w naszej bibliografii), ale naprawdę większośc z nich przygotowana została z myślą o starszych uczniach. A naszym zdaniem warto zacząć jak najwcześniej. Ponadto wyniki naszych badań wskazują, że migrują rodziny a małymi dziećmi lub w pierwszych latach szkoły podstawowej, stąd tez naszym zdaniem warto skupić się na tej grupie wiekowej.

Zapraszamy!

Program pilotażowy - wstęp

Scenariusze zajęć

Spotkanie z Child Welfare Service z Norwegii

 

W dniu 26 września w Instytucie Socjologii UJ odbyło się spotkanie z pracownikami i pracownicami socjalnymi z Child Welfare Service z Sola w Norwegii. Podczas spotkania rozmawialiśmy o kluczowych problemach związanych z sytuacją polskich rodzin (i rodzin migranckich) w Norwegii. Dr Magdalena Śludarczyk zaprezentowała cele oraz rezultaty badań prowadzonych w ramach zadania nr 2. Z kolei Stella Strzemecka przedstawiła wstępne wnioski odnośnie prowadzonych w ramach zadania 5 badań z udziałem dzieci-migrantów. Przedstawicielki i przedstawiciel Child Welfare Service zaprezentowali główne cele, praktyki oraz wyzwania stojące przez norweską pracą socjalną w odniesieniu do rodzin migranckich. W spotkaniu wzięły udział także dr Marta Smagacz oraz dr Macjanna Nóżka, socjolożki z Instytutu Socjologii UJ, zajmujące się pracą socjalną.

W drugiej części spotkania mówiliśmy o problemach i szansach doświadczanych przez polskie rodziny w Norwegii, a także dyskutowaliśmy o możliwości współpracy badaczek z projektu TRANSFAM z pracownikami i pracownicami socjalnymi w Norwegii. 

 

Pierwszy warsztat w Warszawie

fot. Randi Wærdahl

            

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.